REGULAMIN POBYTU / SPRZEDAŻY

I. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.apartamenty-gorskie.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line bądź telefonicznie.

II. Zasady rezerwacji

1.W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub też e-mailowo wypełniając formularz rezerwacyjny umieszczony na stronie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu. System automatycznie zaznacza wybrany obiekt jako zarezerwowany. W ciągu 3 dni musi wpłynąć na podane konto zaliczka, kwota zaliczki wynosi 30% ceny usługi. W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 3 dni system anuluje rezerwację.

2. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego firmy. Po otrzymaniu zaliczki za rezerwację klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem rezerwacji i danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zaliczka, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu u osoby przekazującej klucze do apartamentu.

III. Anulowanie rezerwacji

W przypadku anulacji przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osoby wskazanej. Nowy klient przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

IV. Zmiany w rezerwacji

Chęć zmiany terminu w dokonanej rezerwacji, Klient powinien zgłosić nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu. Tylko pod tym warunkiem nasza firma rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, zadatek nie podlega zwrotowi.

V. Warunki umowy najmu

1. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji (pomniejszonej o sumę wpłaconej wcześniej zaliczki).Umowa Najmu jest zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem i obejmuje wyłącznie wynajem obiektu oraz przypadąjce mu jedno miejsce postojowe w garażu podziemnym.

2. Cena - podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie - w sezonie grzewczym), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby) oraz sprzątanie końcowe. Obowiązująca w Zakopanem opłata klimatyczna w wysokości 1,50 PLN za osobę za każdy dzień pobytu, doliczana jest dodatkowo do kwoty należności za pobyt.

3. KLIENT PROSZONY JEST dzień przed przyjazdem o kontakt telefoniczny z Rezydentem w celu poinformowania o godzinie przyjazdu.

Odbiór kluczy - przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za klucze.

Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 7:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy i będzie obciążone dodatkową opłatą w wysokości 50zł.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.

6. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.

7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach, zobowiązuje się też do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

VI. Zasady obowiązujące podczas pobytu

1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania naszej firmy o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną w rezerwacji osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.

2. Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku  stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, nasza firma ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

3. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela naszej firmy, może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.

4. Korzystanie z kominka – klient zobowiązuje się do korzystania z kominka wyłącznie w czasie obecności w apartamencie. Zabrania się pozostawienia rozpalonego ognia w kominku bez osobistego dozoru.

5. Zapewniamy środki czystości i higieny (mydło, papier toaletowy, kostki do zmywarki, płyn do mycia podłóg itp.) jedynie na start.


VII. Bezpłatny pobyt dziecka

Dziecko do lat 3 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

VII. Opłata za zwierzęta

Na stronie internetowej danego apartamentu istnieje informacja o możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota, opłata za zwierzę wynosi 20 zł za dobę. Jednocześnie klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

VIII. Wystąpienie sił wyższych

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

VIII. Kaucja zwrotna.

Po przyjeździe na miejsce zostanie pobrana od Państwa kaucja na poczet możliwych uszkodzeń. Zostanie ona zwrócona w dniu wymeldowania. Kaucja wynosi odpowiednio:

Apartament Cichy i Spokojny - 200zł.
Apartament Turkusowy i Czerwony - 300zł.
Apartament Vip i Prestiż - 400zł.

Wybrane atrakcje turystyczne

ZdjęcieDolina Kościeliska

podobno najpiękniejsza dolina Tatr Zachodnich, mierząca 9 km długości. Pod względem powierzchni ustępuje jedynie Dolinie Chochołowskiej.

Więcej

ZdjęcieCzarny Staw Gąsienicowy

leży na wysokości 1620 m w Dolinie Gąsienicowej. Jest jednym z największych tatrzańskich jezior (powierzchnia - 18 ha, głębokość - 51 m).

Więcej

Dolina ChochołowskaDolina GąsienicowaPełna lista atrakcji
Projekt i wykonanie itDesk